Svět PsP

Regiony


PSP1000/PSP2000/3000 - Japonsko

PSP1001/PSP2 - USA
PSP1002/P - Australie
PSP1003/PSP2003/3003 - Spojené Království
PSP1004/P - Europe, Blízký východ,Indie, Afrika
PSP1005/PSP2005/3005 - Korea
PSP1006/PSP2006/3006 - Hong Kong, S
PSP1007/P - Taiwan
PSP1008/PSP2008/3008 - Rusko
PSP1009/PSP2009/3009 - Čina

PSP1O1O/PSP2O1O/3010 Mexiko